Acil Durum Planlaması

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN 11-12.MADDESİ VE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİ;
İŞVEREN; İŞ YERİ ORTAMI, KULLANILAN MADDELER, İŞ EKİPMANI İLE ÇEVRE ŞARTLARINI DİKKATE ALARAK MEYDANA GELEBİLECEK ACİL DURUMLARI ÖNCEDEN DEĞERLENDİREREK, ÇALIŞANLARI VE ÇALIŞMA ÇEVRESİNİ ETKİLEMESİ MÜMKÜN VE MUHTEMEL ACİL DURUMLARI BELİRLENMESİNİ VE BUNLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLERİN ALINMASINI SAĞLAMALIDIR.

MUTLU ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ UZMANLARI; İŞYERLERİNDE YANGIN TEHLİKESİ VE YANGIN DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER, YANGINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER HAKKINDA İŞLETMELERE EĞİTİM, TATBİKAT VE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERMEKTEDİRLER.İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA ORTAMI, KULLANILAN MADDELER, İŞ EKİPMANI VE ÇEVRE ŞARTLARINA GÖRE ÖNCELİKLE ÇALIŞANIN SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ DAHA SONRA ÇEVREYİ KORUYAN ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMAK İÇİN;

Olması muhtemel acil durumları değerlendirir
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar
Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar,
Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,
İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.
İşyerlerinde tehlike sınıfı gözetmeksizin ortaya çıkabilecek bazı özel durumlar mevcuttur. Doğal afetler ve yangınlar bunlara verilecek en uygun örnekler olur. Her işin de bir risk taşıdığı göz önünde bulundurulunca meydana geldiğinde telaş ve paniğe sebebiyet verecek olayların oluşması mümkündür. Bu gibi durumlarda ne yapacağını bilemez bir şekilde hareket edilmesi durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Daha fazla can ve mal kaybı oluşmaması için alınan tüm önlemlere karşın çıkabilecek olumsuz durumlar için acil durum planı yapılması gerekir. Böylece kritik anlarda kimin ne yapması gerektiği açıkça belirtilmiş ve panik halinde oluşacak kafa karışıklığı giderilmiş olur.

ACİL DURUM PLANLAMASI NASIL YAPILMALIDIR?

Acil durum planı yapılırken öncelikle acil durumlar belirlenir. Bunlar içerisine sabotaj ihtimali de olmak üzere kimyasal kullanılan ürün var ise bunların yaratabileceği tehlikeler gibi büyük sıkıntılar yaratacak durumlar ele alınır. Oluşabilecek her acil durum için alınması gereken önlemler iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimi ile firma sahibinin görüşleriyle belirlenir. Acil durumlarda destek elemanı olarak görev yapacak kişiler seçilirken; çok tehlikeli sınıf için 30 kişi başına 1 kişi, tehlikeli sınıfta 40 kişi başına 1 kişi, az tehlikeli sınıfta 50 kişi başına 1 kişi düşecek şekilde düzenleme yapılır. Seçilen destek elemanının kullanacağı arama kurtarma çalışmaları, tahliye ve yangın uygulamalarının her biri için gerekli olan teçhizatın tam olması gerekmektedir.

Ekiplerin belirlenmesinden sonra acil durum anında kullanılacak acil durum çıkış yolları kroki üzerinde gösterilir ve irtibat telefonları belirlenir. Çıkış yollarını kullanarak durumdan kaçabilen personelin nerede toplanacağı kararlaştırılır. Böylece panik halinde çıkışlarda oluşacak yığılma engellenir ve kayıplar engellenmiş olur.

Planın uygulanması için acil durum oluşmasını beklemek mantıksız olur. Önceden belirlenen bir tarihte tatbikat yapılarak hazırlanan acil durum planının işlevselliği kontrol edilmelidir. Tatbikatlar yılda bir kez olmak üzere mutlaka yapılmalı ve raporlanmalıdır. Acil durum planı ile ilgili çalışanlara ve firma sahibine verilecek eğitimler de tatbikatlar gibi yılda en az bir kere mutlaka gerçekleştirilmelidir. Tüm çalışanlara arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele esasları ile ilgili acil durum anında onların ve görevlendirilmiş personelin neler yapacağı hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. İşe yeni bir çalışan girdiği takdirde kişiye özel olarak eğitim tekrarlanmalıdır. Acil durum planında görev almak üzere seçilen personel ise bu durumların hâkimiyetini en yüksek düzeyde elinde tutması gerektiği için özel bir eğitimden geçmek zorundadır.

ACİL DURUM PLANI ÖRNEĞİ

Sel için yapılacak acil durum planını incelersek;

İşveren veya vekili acil durum sirenini çaldırır ve belediye, itfaiye, acil yardım ekipleri ve gerekiyorsa polise haber verir. Acil çıkış yollarını kullanarak toplanma alanına gider.

Acil durum için görevlendirilmiş personel, acil durum sinyalini çaldırır ve çalışma ortamına ait doğalgaz ve elektriği keser. Çalışan ekipmanları kapatır ve acil çıkış yolundan toplanma alanına gider.

İşyerinde diğer bulunan kişiler; çalışan ekipmanları kapatırlar, kimyasal güvenliğini kontrol ederler ve acil çıkış yollarından toplanma alanına giderler.

Acil durum ekibi de son olarak görev tanımları doğrultusunda hareket ederler.

ACİL DURUM PLANI OLMAYAN ŞİRKETLERİ NELER BEKLİYOR?

Hiçbir şirket başına bir felaketin geleceğini düşünmez ancak gelmeyecek olsa dahi küçük bir risk olma ihtimali bunun önlemini almak zorunda bırakır. Acil durum planı hazırlamayan, gerekli ekibi belirlemeyen, acil durum anında kullanılacak teçhizatı tedarik etmeyenler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre her yükümlülük için 1.078 TL ve bu durumun devam etmesi halinde her ay için 1.078 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.