İlk Yardım Eğitimi

HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Eski yönetmelik, her 20 personel için 1 ilkyardım personeli görevlendirme zorunluluğu getiriyordu. Eğer işyeri ağır ve tehlikeli işler kapsamındaysa her 10 personel için 1 görevlendirme yapılıyordu. Görevlendirilecek personelin ilgili merkezlerden Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası almış olması zorunluydu. Yeni yönetmelik ise üç kategorideki tehlike sınıfına göre kademeli bir zorunluluk getiriyor.

• Az tehlikeli işyerinde 20 çalışana bir ilkyardımcı,

• Tehlikeli işyerinde 15 çalışana bir ilkyardımcı,

• Çok tehlikeli işyerinde ise 10 çalışana bir ilkyardımcı görevlendirilmesi gerekiyor.

GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

Hasta / Yaralının ve Olay yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Kanamalarda İlkyardım
Yaralanmalarda İlkyardım
Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlkyardım
Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım
Bilinç bozukluklarında İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Hayvan ısırmalarında İlkyardım
Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta / yaralı taşıma teknikleri
Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mâl olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilkyardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilkyardım hayat kurtarır.

İLKYARDIM AMAÇLARI NELERDİR?

Bilinçli olarak yapılan ilkyardımın amaçları öncelikle kişinin hayatının sonlanmasının önüne geçmektir. Yaşamsal fonksiyonlarının devamı sağlanarak yaralının durumunun kötüleşmesi engellenmelidir. Mümkün olduğu ölçüde iyileşmeyi sağlamak ilkyardımın temel amaçlarını oluşturur.

İLK YARDIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

Temelde 3 aşamada ilkyardım uygulamalarını inceleyebiliriz; Koruma, bildirme ve kurtarma. Öncelik tabii ki iş güvenliğinin de esası olan risklerin önüne geçilip gerekli önlemlerin alınmasıdır. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını engellemek veya kazanın sebebiyet vereceği başka kötü bir durumun oluşmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Kaza olur olmaz en hızlı şekilde olaya profesyonel müdahale katkısında bulunabilecek kurumlara haber verilmelidir. Türkiye’de 112 aracılığı ile bu gerekli hizmet verilmektedir. Daha sonra yaralı kişiye yapılacak müdahale ilkyardım bilgisi buluna kişi tarafından soğukkanlılıkla uygulanmalıdır.

İLKYARDIM EĞİTİMLERİNİN İÇERİKLERİ

Zorunlu olarak ilk yardım sertifikası almak için gidilen kurslarda verilen eğitimler genel ilkyardım bilgileri ile başlar. Hasta veya yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı öğretilir. Öncelik yaşamın devamını sağlamak olduğu için temel yaşam desteği uygulaması hakkında bilgi verilir. Kanamalar, yaralanmalar, yanık, donma, sıcak çarpmaları, kırıklar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, boğulmalar, yüzde herhangi bir organa cisim kaçması, hastanın veya yaralının taşınması eğitimde verilen konulardır. İlkyardım eğitimi alan kişi teorik kısmı sindirdikten sonra uygulama eğitimine geçilir. Teorik olarak anlatılan tüm durumlar CPR mankenleri üzerinde tekrarlanır. Teorik bilgiye hâkim olmak yeterli değildir. Fiziksel müdahale yapılması gereken durumlarda hasta veya yaralıya yapılacak müdahalenin doğru şekilde, doğru yere, sakin bir şekilde yapılması gerekmektedir.

İLKYARDIM EĞİTİMİ ALMA ZORUNLULUĞU, EKSİKLİĞİNDE CEZAÎ DURUMU

Son yasal yönetmeliğe göre bir şirkette on kişiden fazla çalışan varsa, her on kişi için bu personelden seçilen bir kişiye ilk yardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası aldırma zorunluluğu vardır. Uzman eğiticiler tarafından verilen bu kurslar sayesinde gerekli olan ilkyardım sertifikası alınmış olunur.

İlkyardım Eğitim Merkezleri’nden eğitim sonucu alınan sertifikaların geçerliliği 3 yıldır. Bu süre dolduğu takdirde yeniden bir değerlendirme sınavı yapılır ve duruma göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, ilk sertifika eğitimlerinden farklı olarak sertifika eğitiminin süresinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

İlk yardım sertifikasına sahip olmayan işyerlerine kesilecek ceza 1.078 TL olarak belirlenmiştir.