İş Yeri Ortam Ölçümleri

“İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ”NE VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE GÖRE İŞ YERLERİNDE TERMAL KONFOR VE FİZİKİ ŞARTLAR AÇISINDAN UYGUNLUĞUNUN SÜREKLİ KONTROL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

Mutlu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Uzmanları, firmanızdaki gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmektedir.

BAŞLICA İÇ ORTAM ÖLÇÜM KONULARIMIZ;

İç Gürültü Ölçümü
Gürültü Maruziyet Ölçümü
Titreşim Ölçümü
Titreşim Maruziyet Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
Ortamda Gaz Ölçümü
Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
Ortam Havası Ölçümü
Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
Ortamda VOC Ölçümü
Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
Ortamda Partikül Madde Ölçümü
Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü
Ortamda Ağır Metal Ölçümü
Elektromanyetik Alan Ölçümü
Yeni belirlenen iş güvenliği kurallarına göre iş yerinde meydana gelebilecek hijyen kaynaklı sorunların belli sınıflara ayrılarak ölçümlerinin yapılıp değerlendirilmesi, önlemler alınırken daha yararlı olacağı düşüncesiyle düzenlenmiştir.

İhtiyaç duyulan tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz ününde bulundurularak raporlanmalıdır.

Yapılacak ölçümlerde sırasıyla şunlar olmalıdır;

İŞLETMELERDE İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşyeri gürültülü bir ortam ise gürültü seviyelerinin ölçümü ve emisyonu yapılarak gürültü haritası çizilmelidir. Gürültü ölçümleri senede bir kez yapılmalı, işyerinde gerçekleşen herhangi bir değişiklikte tekrarlanmalıdır. Kapalı çalışma alanlarında silikon diyot sensör metodu ile aydınlatma ölçümü yapılmalıdır. Bu ölçüm gece için ayrı gündüz için ayrı raporlanmalıdır. Gazlı ortamların gaz-buhar ölçümleri senede 1 kez yapılmalı ve işyerinde bir değişiklik olduğunda tekrarlanmalıdır. Nem, sıcaklık ve hız sensörleri ile işyerine ait sıcaklık, nem, hava akım hızı ölçülerek termal konfor ölçümü tamamlanmalıdır, özellikle havalandırma tesisatının yeterliliği yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER

Baca gazı analizleri yapılarak raporlanmalıdır. Uçucu organik bileşikler ile ilgili yönetmeliklere uygun şekilde ölçümler yapılarak belirlenmelidir. İşyeri ortamındaki ve bulunduğu mevkidekihava kalitesi ölçümü yapılarak modellenmelidir.

Toz Ölçümü: Toz oluşumu endüstriyel alanda çalışan işyerlerinde çalışanlar için oldukça büyük bir sorun oluşturmaktadır. Hava veya başka bir gaz ile karışım halinde bulunan toz tanecikleri görüş alanını daraltarak çalışma ortamındaki verimi düşürmektedir. İş güvenliği açısından bakıldığında solunum yoluyla ciğerlere ulaşan tozlar ciddi meslek hastalıklarına sebebiyet vermektedir. Kömür, tahta, ağaç, tahıl, mineral, maden ocakları gibi toz oluşturma katsayısı yüksek işletmelerde toz ölçümleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Işık saçılması metodu ile toz ölçümleri yapılabilir. Toz ölçümleri ile ilgili yapılacak işlem parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışma yönetmeliğindemadde 15 de yer almaktadır.

Gaz Ölçümü: Çalışma ortamlarında değişiklik gösterecek olsa da uygulamalar gereği bazı gazların ortama yayılması durumu yaşanabilir. Yeterli bir havalandırma sistemi yoksa iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşması kaçınılmazdır. Boya ve kaynak işlemlerinin yapıldığı işyerleri başta olmak üzere oluşan gazların ölçümlerinin yapılması ve periyodik olarak incelenmesi gerekir. Renk karşılaştırma metodu ile gaz ölçümleri gerçekleştirilebilir.

Gürültü Ölçümü ve Haritası çıkarılması: Endüstriyel çalışma ortamlarında, üretimlerin gerçekleştiği iş yerlerinde yoğun bir gürültü mevcuttur. Bazı makinelerin kullanılmasında karşılaşılan gürültüye fazla maruz kalındığında kalıcı hasarlar verebilmektedir. Ses basınç düzeyi ölçüm cihazları ile gürültünün nerelerde yoğun olduğu tespit edilip raporlanabilir. Gürültü kaydedici ile şahsi gürültü durumları da kontrol edilerek belirlenebilir. Gürültü ile ilgili oluşacak risklerden çalışanların korunması için yapılması gerekenler gürültü yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Titreşim ölçümü ve analizi: Çalışanların tüm vücut titreşimine maruz kalması ve binalarda makinelerinde çalışması ile meydana gelen titreşimin ölçümünün yapılarak el-kol ve vücut titreşimi analizleri ile raporlandırılmalıdır. Titreşim ölçümleri makinelerin arızalarının önceden tespit edilmesinde de işyerlerine büyük yarar sağlamaktadır. Çalışanların titreşim nedeniyle oluşabilecek risklerden korunması için alınması gereken önlemler titreşim yönetmeliğindebelirtilmiştir.

Periyodik kontrol ve testlerinin yapılması gereken ölçümler; tüm basınçlı kaplar, kaldırma araçları ve tehlikeli sıvı depolarına ait ölçümlerdir. Özellikle sabit, seyyar ve gövde topraklamalı tesislerde elektrik tesisatının kontrolleri düzenli olarak yapılmalı, paratoner mevcut ise bunların ölçümleri senede 1 kez yapılarak raporlanmalıdır.

Ölçümleri yapılmayan işyerlerine kesilecek ceza 1.500 TL olarak belirlenmiştir.