Temel Yangın Eğitimi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 30.06.2012 TARİHLİ 28339 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN (1) C BENDİNDE ACİL DURUMLARLA MÜCADELE İÇİN İŞYERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE TAŞIDIĞI ÖZEL TEHLİKELER, YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ, ÇALIŞAN SAYISI İLE İŞYERİNDE BULUNAN DİĞER KİŞİLERİ DİKKATE ALARAK; ÖNLEME, KORUMA, TAHLİYE, YANGINLA MÜCADELE, İLK YARDIM VE BENZERİ KONULARDA UYGUN DONANIMA SAHİP VE BU KONULARDA EĞİTİMLİ YETERLİ SAYIDA KİŞİYİ GÖREVLENDİRİR, ARAÇ VE GEREÇLERİ SAĞLAYARAK EĞİTİM VE TATBİKATLARI YAPTIRIR VE EKİPLERİN HER ZAMAN HAZIR BULUNMALARINI SAĞLAR.

Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır.

Tüm işletmeler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

Arama, kurtarma ve tahliye,
Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir.

Amaç : Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut Personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

EĞİTİM KAPSAMI:

Yanma Oluşumunda Oksijenin Rolü
Yanmanın Çeşitleri
Yanmanın Ürünler
Yangın Nedir?
Yanmanın Tarifi
Yangının Oluşum Safhaları
Yangının Sınıfları
LPG ve Doğal Gaz Yangınları ve Korunma Usulleri
Kimyasal ve Tehlikeli Maddelerde Yangınla Mücadele
Yangının Çıkış Sebepleri
Yangının Etkenleri
Yangın Türleri
Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
Yangın Söndürme Maddeleri
Yangın Söndürme Cihazlarının Çeşitleri
Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması Bakm. ve Kontr.
Yangın Anında Hareket Tarzı
Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
Acil Eylem Planları
Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları